اره افقی بر و همه کاره بوش کد GSA1100E

۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان

اره افقی بر و همه کاره بوش کد GSA1100E

سیستم SDS بوش
کنترل سرعت الکترونیکی
طراحی مناسب برای حداکثر دقت

پاک کردن
مقایسه