اره فارسی بر بوش کد GCM10

تماس بگیرید

اره فارسی بر بوش کد GCM10

برش اریب ۴۸ درجه چپ و ۴۹ درجه راست
قدرتمند و فشرده برای کارهای سخت
گارانتی : یک سال شرکت بوش تجارت پارس

مقایسه