سنباده مشتی بوش کد GSS1400

تماس بگیرید

سنباده مشتی بوش کد GSS1400

دستگیره نرم با طراحی اورگونومیک
لرزش کم حین کار
سبک و خوش دست

مقایسه