فرز نجاری مشتی بوش کد GKF550

تماس بگیرید

فرز نجاری مشتی بوش کد GKF550
ابزاری مناسب برای فرم دادن و حالت بر روی انواع چوب
خوش دست و سبک
طراحی مناسب و آرگونومیک دستگاه

مقایسه